Homeicon
Ro En
Get Flash PLayer

Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie sustine dezvoltarea durabila la nivel local si regional, precum si reducerea poluarii mediului inconjurator, cauzata de emisiile poluante si de gazele cu efect de sera.

Acest sistem este aplicabil pentru energia electrica, livrata in reteaua electrica si la consumatorii finali.

Pentru a produce energie electrica, sunt utilizate urmatoarele tipuri de combustibil:

  • energia geotermala
  • biomasa
  • biogaz
  • gazul de fermentare a deseurilor si a namolului din instalatiile de epurarea a apelor uzate
  • alte tipuri de energie: eoliana, solara, hidraulica.

Certificatul verde este un titlu ce atesta producerea din surse regenerabile a unei cantitati de energie electrica de 1 MWh. Certificatul se poate tranzactiona distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii (* Legea 220/2008, Art. 2, punctul h).

Se acorda doua certificate verzi pentru 1 MWh de energie electrica produs si livrat in sistemul energetic national, utilizand tipurile de combustibil mentionate mai sus.

De asemenea, se acorda un certificat verde suplimentar in urmatoarele situatii:

  • in cazul instalatiilor pe biomasa ce provin din culturi energetice
  • in cazul instaliilor pe biogaz daca se utilizeaza cogenerarea de inalta eficienta.

Producatorii de energie electrica, care utilizeaza surse regenerabile, pot beneficia de certificate verzi, daca detin certificatele de origine pentru biomasa. Acestea se obtin de la Ministerul Mediului si Padurilor sau de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in functie de natura materiei utilizata ca biomasa.

Certificatele verzi se emit lunar producatorilor, pentru cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile, de catre operatorul de transport si sistem (TRANSELECTRICA).

Din totalul de energie este scazuta energia electrica folosita in scopuri proprii. Certificatele sunt emise in format electronic si au o valabilitate de 16 luni de la data emiterii.

Valoarea unui certificat poate varia de la 27 pana la 55 de euro, iar tranzactionarea lor este efectuata pe piata centralizata sau pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile beneficiaza in mod garantat de acces la retea, iar curentul electric este contractat si vandut la pretul pietei.

Pentru o buna intelegere a modului de calcul a profitului obtinut in urma obtinerii certificatelor verzi, vom oferi o simpla exemplificare:

Numarul de certificate verzi emise lunar, de operatorul de transport, se calculeaza ca produs intre cantitatea de energie electrica livrata si numarul de certificate verzi, pe care operatorul economic trebuie sa le primeasca pe 1 MWh produs si livrat, in reteaua electrica sau la consumator.

VCV = E * 30 zile/luna * NCV * PCV

Unde:

VCV - Venit de pe urma certificatelor verzi;

E – Cantitatea de energie produsa si livrata in retea in 24 de ore (MWh);

NCV - Numarul de certificate verzi pe care le obtine producatorul de energie din surse regenerabile, in cazul biogazului si biomasei 2 certificate verzi pentru fiecare MWh produs si livrat si inca un certificat suplimentar, daca energia este produsa cu ajutorul instalatiei de cogenerare de inalta eficienta.

PCV - Pretul de tranzactionare al unui certificat (Euro)

Pentru o instalatie de cogenerare pe biogaz cu o putere de 200 kW, care functioneaza la capacitate maxima, vom obtine 1 MWh in 5 ore. Stabilind pretul certificatului la 50 euro, vom obtine:

VCV = 4.8 MWh/zi * 30 zile/luna * 3 certificate verzi * 50 euro/certificat

VCV = 21600 euro/luna

Cu alte cuvinte, profitul obtinut, in urma tranzactionarii certificatelor verzi este in cazul de fata de 21600 euro/luna, fara a integra si profitul realizat prin vanzarea efectiva a energiei.